Esőkertek Kecskeméten

Area characterisation: 

A projekt terület jellemzése:

Az alábbi mintaterületeken alakítottunk ki esőkerteket:

 1. Gyakori elöntés által érintett családi ház tetőfelületéről érkező csapadékvíz kezelésére 12 nm udvari és 8 nm közterületi esőkert létesítése. 

 2. Közterületi vonalas létesítmény (200 m új útburkolat) csapadékvíz kezelésére beton gyeprácsos árok rendszer helyett nagyobb méretű és jobb minőségű zöldfelületet biztosító esőkertek létesítése. 

3. Társasházi épület, melynek fala a csapadéktól rendszeresen felázott, és az épület rossz víz szigetelése miatt folyamatos penészedést okozott a földszinti lakásokban. A társasház tetejéről érkező csapadékvíz kezelésére 120 nm esőkert létrehozása egy alulhasznosított közparkban.

Slideshow:

Objective: 

Célkitűzés

Célunk  az esőkertek létrehozásával a városi villámárvizek problémájának kezelése, amellyel egyben enyhíteni tudjuk az időszakos csapadékhiányból adódó zöldfelület fenntartási nehézségeket. Az egyes mintaterületeken megvalósult fejlesztések az alábbi célokat szolgálják: elöntéses problémák enyhítése / megszüntetése; kárenyhítés / -megelőzés; szélsőségek hatásának csökkentése / nagy intenzitás lassítása a létrehozásra kerülő vízfelvevő, tároló közeg révén; fenntartható vízkörforgás és talajvíz utánpótlás biztosítása elvezetés helyett; csapadékvíz hasznosítása; egyenletesebb vízellátás a növényzetnek; helyben tisztítás; öntözési igény mérséklése; növények vitalitásának, ellenálló képességének javítása; egyszerű fenntartás; zöldhulladék hasznosítás, rendszerben tartás; CO2 megkötés.

Actions: 

Tevékenységek

Többféle esőkert építési módszert próbáltunk ki előzetesen. Közterületeken a Seattle városban kifejlesztett módszer adaptálást kezdtük meg helyi viszonyokra, mert ezzel a módszerrel tudtuk a leghatékonyabban kezelni a nagy mennyiségű csapadékot, a legkisebb ráfordítással. A Neumann János Egyetem kertészeti karán tesztelésre került többféle talajkeverék melyel a helyi talajok vízáteresztő és vízmegtartó képességét vizsgáltuk. A legjobbnak ítélt megoldás került alkalmazásra a mintaterületeken. A megvalósítás lépései, általános jelleggel:

 1. Mélyedés kialakítása

 2. Mélyedés visszatöltése speciális talajkeverékkel

 3. Növénybeültetés, mulcsolás

Potential impacts/benefits: 

Potenciális hatások/előnyök

Az esőkertek a megcélzott konkrét csapadékvíz kezelési probléma megoldásán túl is számtalan előnyt, pozitív hatást eredményeztek:

1. Költséghatékonyság: ár-érték arányban olcsóbb, mint a csapadékelvezető csatorna, helyben keletkező anyagok kerülhetnek felhasználására, csökkennek a fenntartási, karbantartási költségek.

2. Esztétika: betonozott árok helyett tetszetős, szerethető zöldfelületek, rendezettebb közterületek jönnek létre, melyek az ingatlanok értékét is növelik. Már kisebb csapadékmennyiség után is látványos, nagyarányú zöldtömeg növekedés figyelhető meg. 

3. Biodiverzitás: változatos élőhelyek, biológiai sokféleség megteremtésének lehetősége, védelme, javuló talajminőség.

4. Klímaadaptáció: helyi klímaszabályozás, párologtatás, hűtés, levegőminőség javítás, hőmérséklet szabályozás, javuló vízháztartás.

5. Közösségépítés: nagyobb figyelem a környezetre, lakossági igény a csapadék megtartásra. A fenntartási munkálatok önszerveződően közösségi eseménnyé váltak, a közösség összetartása erősödött. Az esőkertekkel kapcsolatos beszámolóinkat számos média felületen láthatóvá tudtunk tenni, ezzel szolgálva a szemléletformálást, társadalmasítást.

Transferability of the result: 

Az eredmény átvihetősége

Szinte valamennyi településen szükséges a csapadék nagyarányú helyben tartása, melyre az esőkertek kiváló megoldást jelenthetnek. A területi adottságoknak megfelelően a helyszínre szabott egyedi tervezésre van szükség ahhoz, hogy a lehető legoptimálisabban tudjuk az esőkertek helyét, méretét, mélységét, növényzetét meghatározni. Az esőkertek építéséhez szükséges alapanyagok minden területen rendelkezésre állnak.

Lessons learned: 

Tanulságok

A sikeres megvalósítás feltételei:

 1. Az érintett terület teljes vízgyűjtőjét vizsgálni kell, ahonnan érkezhet víz, erre kell méretezni.

 2. Felső ponttól érdemes kezdeni a tervezést, lépésről lépésre, akár több kisebb esőkert létesítésével.

 3. A technológia megismertetése, oktatása tervezőkkel, kivitelezőkkel

 4. Megfelelő módszerű esőkert kiválasztása.

 5. Közösségek bevonása, tervezésbe, kivitelezésbe, fenntartási feladatokba.

Financing: 

Finanszírozás

A fejlesztések 50% önkormányzati, 50% civil / lakossági finanszírozással valósultak meg.

Contacts: 

Farkas Barta Kata, +36203617653

esokert@gmail.com

Further information

Sustainable Development Goals 
 • 11. Sustainable Cities and Communities
 • 12. Responsible Consumption and Production
 • 13. Climate Action